Styret

Styret
Leder

Reinert Idsø

Nesteleder

Glenn Kjetil Finnebråten


Kaserer

Erik Andre Finnebråten


Sekretær

Monika Idsø


Styremedlem

Svenn Finnebråten