Styret

Styret
Leder

Glenn Kjetil Finnebråten

Nesteleder

Reinert Idsø


Kaserer

Erik Andre Finnebråten


Sekretær

Monika Idsø


Styremedlem

Svenn Finnebråten